tisdag 16 september 2014

Idrott & hälsa, vad kommer att hända efter valet?

Vad kommer nu att hända med ämnet Idrott & hälsa efter valet? När regeringsbildningen är klar och gråmåndagen börjar, kommer då de partier som styr att göra något för att utveckla ämnet? Enligt en enkät som Lärarförbundet gjorde innan valet finns det en samsyn bland samtliga riksdagspartier om att satsa på Idrott & hälsa, ffa efter Alliansens vallöfte om 100 timmar mer under grundskolan, vilket skulle tas från Elevens val.

Till skillnad mot detta vill Socialdemokraterna endast utöka antalet timmar i de tidiga årskurserna. I gengäld vill (s) skjuta till mer resurser, så att inte det utökade timantalet innebär att lärarna får ta fler klasser och utöka sin undervisningstid inom sina befintliga tjänster. Gemensamt för Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, dvs de som troligen kommer att utgöra grunden för regeringsunderlaget, är att de framför allt vill prioritera den praktiska delen när antalet timmar utökas.

Så med andra ord, det finns hopp om både mer resurser och fler timmar. Dock får vi, som vanligt, vänta och se. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar