måndag 16 juni 2014

Ytterligare argument mot tidig specialisering

På sin utmärkta sida på internet "Changing the game project", listar John O'Sullivan en rad argument mot tidig specialisering inom idrott. 


Först, fem exempel från forskningen som visar hur tidig specialisering är skadligt för barn:

  1. Enlig ortopedspecialister utgör barn som specialiserar sig tidigt 50% av alla skador. 
  2. En studie av Ohio State University visade att tidigare specialisering leder till större risk för fysisk inaktivitet som vuxenDe som enbart går in för en sport i unga år är ofta de första att sluta och drabbas under av följderna av detta under resten av livet. 
  3. I en studie av 1200 unga idrottare, fann dr Neeru Jayanthi på Loyola University att tidig specialisering på en enda idrott är en av de starkaste indikatorerna på skador. Idrottarna i studien som specialiserade sig hade 70% to 93% risk att skada sig än barn som höll på med flera, olika idrotter. 
  4. Barn som specialiserar sig tidigare har mycket större risk för att bli utbränd pga stress, minskad motivation motivation och brist på glädje. 
  5. Tidig specialisering bland idrottande tonårsflickor associeras med ökad risk för skador som leder till smärta i främre delen av knäet, som PFP, Osgood Schlatter and Sinding Larsen-Johansson jämfört med idrottare som håller på med flera idrotter

I artikeln listas ytterligare, forskningsbaserade argument för att inte specialisera sig tidigt. Bra att ta till som argument för oss som slåss för idrott OCH hälsa. Följ länken nedan för att läsa!


http://changingthegameproject.com/is-it-wise-to-specialize

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar